Evropský Sociální Fond, Evropská Unie
Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012

Realizace

Veřejné osvětlení

Naše firma provádí správu veřejného osvětlení v těchto městech a obcích:


Dobřichovice, Cvrčovice, Chýně, Chýnice, Stehelčeves, Tachlovice, Třebotov, Všenory
S žádostmi o vyjádření k technickému řešení projektů a o styku s vedením veřejného osvětlení se obracejte na e-mail: vo@elektrostika.cz

Operační Program Lidské Zdroje a Zaměstnanost
OPPA
Hlavní město Praha
Evropská unie
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI